Kontakt

Adres redakcji:
"Sacrum et Decorum"
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, plac Ofiar Getta 4-5/35
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR - redaktor naczelna
Uniwersytet Rzeszowski
Telefon + 17 872 20 98

Wsparcie techniczne

Magda Michniewicz