Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny


Sekretarz Redakcji


  • dr Tomasz Szybisty, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
  • mgr Agnieszka Iwaszek, (Uniwersytet Rzeszowski) – od 2023 roku

Rada Naukowa:


Dr Jasmine Allen – University of York, The Stained Glass Museum, Ely Cathedral, Ely, UK;

Prof. Wojciech Bałus – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;

Prof. Stefan Belishki – National Academy of Arts, Sofia,  Bulgaria;

Prof. Jurij Biriulow – Lviv National Academy of Arts, Lviv, Ukraine;

Prof. François Boespflug – Université de Strasbourg, Strasbourg, France;

Prof. Waldemar J. Deluga Ostravská Univerzita, Ostrava, Czech Republic;

Prof. Christian Freigang – Freie Universität Berlin, Deutschland;

Prof. Philippe Kaenel – Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland;

Prof. Ryszard Knapiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Mathieu Lours – CY Cergy Paris University, Paris, France;

Prof. Andrzej Olszewski – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Polska;

Prof. Maria PoprzęckaUniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Simon Texier Université de Picardie Jules-Verne, Amiens, France;

Prof. Zorán VukoszávlyevBudapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary