Kolekcje medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego – oryginały i bartynotypy

Autor

  • Krystyna Pawłowska Politechnika Krakowska

DOI:

https://doi.org/10.15584/setde.2023.16.4

Słowa kluczowe:

medalik, bartynotyp, kolekcja, numizmatyka, muzeum

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rzadko podejmowanemu tematowi medalików religijnych. Jego przedmiotem jest kolekcja medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego oraz bartynotypia czyli metoda sporządzania kopii numizmatów, przede wszystkim monet, lecz także medali i medalików.
Władysław Bartynowski zapisał się w historii XIX-wiecznego Krakowa jako znany kolekcjoner i wybitny znawca kilku dziedzin. Był numizmatykiem, zbieraczem rycin, bibliofilem, twórcą faksymile starodruków, konserwatorem książek i numizmatów oraz redaktorem Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych.
Swoje zbiory przekazał przede wszystkim Muzeum Narodowemu w Krakowie. Jedyna kolekcja, która zachowała się w archiwum rodziny to kolekcja 182 medalików religijnych i krzyżyków, pochodzących z głównie z XIX wieku, z różnych krajów Europy a także z Chin. W tym samym domowym archiwum zachowała się inna podobna pamiątka – album 493 bartynotypów innej kolekcji medalików w tym przypadku polskich.

Bibliografia

Bartynowska M., Opis wykonywania bartynotypów, manuscript in the family archive.

Bartynowski W., Album medali polskich, Kraków between 1875 and 1914, family archive.

Bartynowski W., Katalog tytułów i kart z dzieł dawnych polskich oryginalnych i faksymilowanych które w celu kompletowania książek rzadkich a uszkodzonych nabywać można, Kraków 1895.

Bartynowski W. [probably], Katalog zabytków sztuki drukarskiej w Polsce w XVI i XVII w. Fotodruki dzieł rzadkich, Kraków 1877.

Bartynowski W., Materyały do ikonografii królów, zbroi i wojska polskiego, Kraków 1908, family archive.

Bednarek A., Historia jednego albumu. Pomniki Krakowa, Sztuka i Starożytność = Monumenta Antiquae Artis Cracoviensis Karola Beyera i Melecjusza Dutkiewicza, “Folia Historiae Atrium”, Seria Nowa, vol. 16, 2018, https://pau.krakow.pl/FHA/FHA_16_2018_s_81_104.pdf (accessed 11.12.2022).

“Czas” (no. 536 of 17 December 1918).

Gernsheim H. and A., The History of Photography 1685–1914. From the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era, London 1969.

Gumowski M., Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965.

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=14&uid=23874926 (dostęp: 02.08.2022)¬¬¬

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=33832364&uid=33708200 (accessed 03.08.2022)

https://gidle.dominikanie.pl/sanktuarium/figurka-mb/ (accessed 10.02.2022).

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3009&lot=747 (accessed 8.02.2022).

Jurkiewicz A., Podręcznik metod grafiki artystycznej, Part 2, Kraków 1975.

Kochanowski J., Threny, Kraków 1580.

Kocójowa M., Znaczenie kulturalno-społeczne XIX-wiecznych faksymiliów starych druków Władysława Bartynowskiego, “Roczniki Biblioteczne”, Annual 29: 1985, fasc. 1–2.

Krejča A., Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984.

Letter from W. Bartynowski to E. Barwiński of 6th September 1903, Biblioteka Ossolineum, manuscript 12534.

Letter from W. Bartynowski to E. Czapski of 26th September 1880, Biblioteka Ossolineum, manuscript 12528.

Letter from W. Bartynowski to E. Czapski of 6th September 1881, Biblioteka Ossolineum, manuscript 12529.

Letter from W. Bartynowski to J.I. Kraszewski of 15th November 1867, https://polona.pl/item/korespondencja-jozefa-ignacego-kraszewskiego-seria-iii-listy-z-lat-1863-1887-t-26-b,MTEyNTAzNDAy/630/#info:metadata (accessed 27.0.2021).

Letters from W. Bartynowski to J.I. Kraszewski, Biblioteka Jagiellońska, no. BJ Rkp. 6486 IV, https://polona.pl/item/korespondencja-jozefa-ignacego-kraszewskiego-seria-iii-listy-z-lat-1863-1887-t-26-b,MTEyNTAzNDAy/630/#info:metadata (accessed 27.10.2021)

Letter from W. Bartynowski to M. Greim of 12 February 1893, Biblioteka Ossolineum, manuscript 5943.

Letter from W. Bartynowski to his son Stanisław of 3rd July 1882, Biblioteka Ossolineum, manuscript 12529.

Martini R., Medaglia devozionale cattolica moderna e contemporanea in Italia ed Europa (1846 –1978), vol. 1, 1978.

Nowak A., Z Lamusa poligrafii – cynkografia, https://naszemiasto.pl/z-lamusa-poligrafii-cynkografia/ar/c13-4418088 (accessed 5.11.2022).

Pawłowska K., Kolekcja medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego, Kraków 2023. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388092

Pawłowska K., Opinie mieszkańców Warszawy na temat odbudowy Starówki, “Biuletyn Informacyjny ICOMOS”, 2021, no. 1–3 (52–54).

Polkowski I., Skarbiec katedralny na Wawelu w 32 tablicach autograficznych przedstawiony, Kraków 1882.

Sowiński J., Kraków i Lwów – kolebki edytorstwa faksymilowanego w Polsce, in: Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, vol. VII, Kraków 2005.

Sowiński J., Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowane, Kraków 2009.

Spis ludności miasta Krakowa z 1900 r.

Uhma B., Kroniki wojenne, a record of 14th January 1919; manuscript in the home archive of A. Kordecka-Magiera.

“Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20264?tab=1 (accessed 11.01.2022).

Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki, Mały słownik encyklopedyczny, Wrocław 1982.

Żukowski P.M., Władysław Bartynowski (1832–1918). Życie, twórczość i spuścizna archiwalna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, “Zapiski Numizmatyczne”, vol. 9, 2014, pp. 195–218.

Opublikowane

2023-12-15

Jak cytować

Pawłowska, K. (2023). Kolekcje medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego – oryginały i bartynotypy. Sacrum Et Decorum, (16), 64–93. https://doi.org/10.15584/setde.2023.16.4

Numer

Dział

ARTYKUŁY