Tkanina unikatowa o tematyce sakralnej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.

Rozważania o sztuce, dla której brakuje miejsca w Kościele

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/setde.2023.16.6

Słowa kluczowe:

tkanina artystyczna, tkanina unikatowa, tkanina w Kościele zachodnim, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie

Abstrakt

Punkt wyjścia dla artykułu stanowią tkaniny unikatowe eksponujące szeroko rozumiany pierwiastek duchowy w sztuce. Wszystkie zostały wykonane jako prace dyplomowe kończące proces edukacji na specjalizacji „tkanina artystyczna” w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie. Celem tekstu nie jest zebranie ich w formie katalogu, lecz w oparciu o jedenaście wybranych przykładów, wskazanie artystycznych ścieżek, którymi podążają młodzi ludzie, odkrywając różnorodne sposoby obrazowania duchowości. Już pobieżny przegląd materiału badawczego ujawnia mnogość rozwiązań, pośród których zarysowują się dwie dominujące strategie. Pierwsza polega na czerpaniu z chrześcijańskiej ikonosfery, z konkretnych dzieł, ze sztuki zrealizowanej w określonych latach i w typowej dla nich stylistyce. Druga szuka alternatywnego języka wypowiedzi plastycznej, niekiedy bliższego abstrakcji niż mimetycznym przedstawieniom. Obie nie stronią od eksperymentów materiałowych i technologicznych. Obok tkanin rozumianych jako wyroby włókiennicze, uzyskane w procesie tkania rozmaitymi technikami, sytuują się więc realizacje bliższe miękkiej rzeźbie, instalacji.

            Druga część artykułu przynosi rozważania o przeszłym znaczeniu tkanin dekoracyjnych w aranżacji wnętrza kościołów i ich roli w liturgii Kościoła zachodniego. W kontekście do nich podjęta została próba wskazania przyczyn współczesnej eliminacji tej dziedziny artystycznej z sakralnego wnętrza i deprecjacji tej dyscypliny sztuki, której status obecnie bliższy jest rzemiosłu niż tak zwanym sztukom czystym. Tymczasem, jeszcze w latach 70. XX wieku, Kościół w Polsce był jednym z mecenasów tkaniny artystycznej, tak w formie zakupów i zleceń, jak również poprzez organizowanie dużych wystaw prezentujących sztukę tkaniny. Całość zamykają refleksje, czy możliwa jest zmiana na tym polu, ponieważ tkanina unikatowa ma olbrzymi potencjał ideowy, jest nośnikiem znaczeń nie gorszym niż inne dyscypliny sztuki.

Bibliografia

Duranti Guillelmus, Rationale divinorum officiorum, direct. S. della Torre, M. Marinelli, (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 11), Città del Vaticano 2001.

Dybała I., Paramenty liturgiczne w archidiakonacie lubelskim w XV i XVI wieku. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. J.W. Kuczyńskiej w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej, KUL, Lublin 2016.

Bender A., Kołtryny i tapety – papierowe obicia ścienne w XVI–XIX wieku, „Biuletyn Lubelskiego

Towarzystwa Naukowego. Humanistyka” 30, 1992, nr 1–2 Lublin 1992.

Bender A., Obicia ścienne ze skóry we wnętrzach polskich w XVII wieku, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 29, 1987, nr 1, s. 67–73.

Bender A., Szpalery we wnętrzach polskich XVI–XVIII wieku. Terminologia, stan badań i system dekoracji, „Biuletyn Historii Sztuki” 50, 1988, nr 1–2, s. 47–58.

Bender A., Tapiserie z wyprawy ślubnej królowej Bony Sforzy d’Aragona, „Roczniki Humanistyczne” 69, 2021, z. 4, s. 55–69. DOI: https://doi.org/10.18290/rh21694-3

Błaszczyńska J., Polska tkanina artystyczna i użytkowa drugiej połowy XX w. ze szczególnym uwzględnieniem lat 70., „Człowiek i społeczeństwo” 43, 2017, s. 145–163.

Boettner-Łubowski R., Banachowicz A., Królestwo tkaniny i inne terytoria, „Format” 81, 2019, s. 68–72.

Dudeck V., Żytawskie zasłony wielkopostne, wyd. G. Oettel, b.m. 2012.

Huml I., Współczesna tkanina polska, Warszawa 1989.

Kocój E., Borczuch-Białkowska M., Borczuch L., Sacrum na płótnie malowane. Zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce, Kraków 2021.

Kowalczyk M., Tkanina artystyczna – między tradycją a współczesnością, „Szkoła artystyczna. Seria wydawnicza Centrum Edukacji Artystycznej” 3 (7), 2019, s. 66–117.

Kowalewska M., Przekraczanie granic, w: 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny „Przekraczanie granic”, red. M. Kowalewska, Łódź 2019, s. 12–23.

Michałowska M., Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny, Warszawa 2006.

Piwocka M., Czyżewski K.J., Nowacki D., Wstęp, w: Wawel 1000–2000. Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry. T. 1 Katedra Krakowska – biskupia, królewska, narodowa, red. M. Piwocka, D. Nowacki, Kraków 2000.

Rak M., Tkanina jako pole działań na styku sztuki i projektowania, „Postępy w inżynierii mechanicznej. Czasopismo naukowo-techniczne” 8 (4), 2016, s. 93–98.

Tyszkiewicz A., Josephinum – klejnot wiedeńskiej muzeologii, „MDWUM. Medycyna, dydaktyka wychowanie. Czasopismo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” 3, 2019, s. 44–47.

Wasilczyk M., Tkanina artystyczna, w: 85 lat Lubelskiego Plastyka, Lublin 2015, s. 10–12.

Wasilczyk M., Sploty, watki i supły – klisze pamięci z okazji jubileuszu, „Szkoła artystyczna. Seria wydawnicza Centrum Edukacji Artystycznej” 3 (2), 2020, s. 25–49.

Wronikowski B., Alegoryczna interpretacja świątyni w pierwszej księdze „Rationale divinorum officiorum” Wilhelma Duranda, w: Przestrzeń liturgiczna, red. A. Sielepin CHR, J. Superson SAC, Kraków 2019, s. 125–164. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374387828.07

Małgorzata Łysiak, Tadeusz Brzozowski https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-brzozowski

Rafał Solewski, Aktualność wiary https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/rafal-solewski-aktualnosc-wiary/

Opublikowane

2023-12-15

Jak cytować

Kierczuk-Macieszko, M. (2023). Tkanina unikatowa o tematyce sakralnej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. : Rozważania o sztuce, dla której brakuje miejsca w Kościele. Sacrum Et Decorum, (16), 115–144. https://doi.org/10.15584/setde.2023.16.6

Numer

Dział

MATERIAŁY