Brak opłat

„Sacrum et Decorum” jest czasopismem o otwartym dostępie i nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie, przetwarzanie, opracowanie, opublikowanie artykułów.