Częstotliwość i forma

"Sacrum et Decorum" jest rocznikiem.

Czasopismo funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 roku. 

Pierwotną wersją periodyku jest wersja drukowana.

Od 2020 roku magazyn ukazuje się w formie drukowanej i elektronicznej.