Otwarty dostęp

 Od 2024 roku wszystkie artykuły publikowane są w ramach otwartego dostępu zgodnie z licencją Creative Commons – CC BY 4.0 (Uznanie autorstwa).

 Dostęp do artykułów jest:

bezpłatny

natychmiastowy

powszechny

nieograniczony (warunkami technicznymi, czasowymi, finansowymi i innymi)

wolny

Każdy użytkownik może czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub używać ich do innych celów zgodnych z prawem, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora - zgodnie z zasadami licencji CC BY 4.0, tj. na warunkach uznających autorstwo.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie, przetwarzanie, opracowanie, opublikowanie artykułów.

Pełny dostęp do artykułów funkcjonuje od 01.07.2020 r.

Archiwalne artykuły, wcześniej subskrybowane, znajdują się teraz w otwartym dostępie.