Sprzedaż i dystrybucja

Sprzedaż krajowa wersji drukowanej:

Uprzejmie informujemy, że zamówienia na zakup drukowanej wersji rocznika „Sacrum et Decorum” przyjmuje Dział Kolportażu Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego: 

35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 6,

nr tel.: 17 872 13 69

e-mail: wydaw@ur.edu.pl

www: wydaw@ur.edu.pl

fax: 17 872 14 26

Zamówiony numer pisma zostanie przesłany pod wskazany adres.

Opłaty dokonuje się przy odbiorze.

Cena rocznika wynosi: 91,80 zł (cena nie uwzględnia kosztów przesyłki).

 

Sprzedaż zagraniczna wersji drukowanej:

Zamówienia z zagranicy prosimy przesyłać na adres:

e-mail: wydaw@ur.edu.pl lub lexicon@lexicon.net.pllexicon@medianet.pl.


Realizacją zajmuje się Księgarnia „Lexicon”:
Lexicon Maciej Woliński
ul. Dereniowa 2/96
02-776 Warszawa, Polska
tel./faks +48 22 648 41 23
http://www.lexicon.net.pl