Działy

Informacje ogólne odnoszące się do wszystkich sekcji czasopisma:

Do druku przyjmowane są oryginalne, niepublikowane wcześniej, niezgłoszone do innej redakcji artykuły:

- nawiązujące tematycznie do profilu czasopisma,

- wnoszące istotny wkład w rozwój polskich i/lub światowych badań nad sztuką sakralną,

- przesłane wyłącznie do redakcji „Sacrum et Decorum”

- zredagowane zgodnie z zasadami etyki wydawniczej i zapisu bibliograficznego 

Czasopismo podzielone jest na następujące sekcje:

"Studia" - w niej zamieszczamy oryginalne i nigdzie niepublikowane artykuły recenzowane poprzedzone odredakcyjnym tekstem wprowadzającym. Tekst powinien mieć objętości do 60 tys. znaków ze spacjami, w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwiększenie ilości znaków. 

"Materiały" - w tym dziale publikujemy oryginalne teksty recenzowane, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego. Tekst powinien mieć objętości od 20 tys. do 50 tys. znaków ze spacjami. 

"Miscellanea"- stanowią cykl esejów artystów na temat ich własnej twórczości sakralnej. W każdym tomie prezentujemy poglądy jednego artysty z Polski lub z zagranicy. Tekst powinien zawierać od 10 tys. do 20 tys. znaków ze spacjami. 

W periodyku publikowane są również sprawozdania, recenzje, inne materiały źródłowe i wspomnienia z cyklu In memoriam. Zamieszczamy również informacje o książkach i wydarzeniach artystycznych, takich jak.: wystawy, konferencje. Teksty tego rodzaju należy zmieścić w przedziale od 5 tys. do 10 tys. znaków ze spacjami.