Formularz recenzji

Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji - UPROSZCZONY WZÓR RECENZJI.