Licencja

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym, otwartym dostępie na licencji CC-BY Creative Commons (aktualna wersja to CC-BY, wersja 4.0).

Przesłanie artykułu do publikacji w czasopiśmie „Sacrum et Decorum" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zastosowanie licencji CC-BY.

Wolno:
Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie dla dowolnego celu, także komercyjnego.
Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.
Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.


Na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć , podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.


Uwagi:
Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.