Polityka antyplagiatowa

Redakcja stosuje sugerowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych.

Redakcja „Sacrum et Decorum” korzysta z oprogramowania iThenticate  w celu wykrycia potencjalnej zbieżności i/lub podobieństwa pomiędzy artykułami przesłanymi nam do oceny a tekstami opublikowanymi wcześniej w innych źródłach.

O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki stosowanych w nauce Redakcja będzie informować odpowiednie podmioty, posiadające możliwość jurysdykcji wobec autora niepodporządkowującego się obowiązującym normom.