Publikacja artykułu

Publikacja:

Gdy wszystkie kwestie redakcyjne zostaną rozwiązane, artykuł zostanie formalnie zaakceptowany do publikacji. Po zaakceptowaniu manuskrypt zostanie poddany profesjonalnej korekcie, redakcji angielskiej, ostatecznym poprawkom, paginacji i publikacji na stronie. Redakcja "Sacrum et Decorum" zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących stylu i wielkości rycin.

Spis treści: Materiały uzupełniające, Podziękowania, Oświadczenie o finansowaniu, Wkład autorów, Konflikt interesów, Dostępność danych, Zatwierdzenie etyczne, Piśmiennictwo.        

Dostępność danych: Autorzy muszą dołączyć oświadczenie o dostępności danych do wszystkich przesłanych manuskryptów; więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostępność materiałów i danych.