Zespół

Redaktor naczelny


Dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

email: grazyna.ryba@gmail.com, gryba@ur.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6920-4613

Grażyna Ryba – biogram

 

Rada Naukowa:


Dr Jasmine Allen – University of York, The Stained Glass Museum, Ely Cathedral, Ely, UK;

Prof. Wojciech Bałus – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;

Prof. Stefan Belishki – National Academy of Arts, Sofia,  Bulgaria;

Prof. Jurij Biriulow – Lviv National Academy of Arts, Lviv, Ukraine;

Prof. François Boespflug – Université de Strasbourg, Strasbourg, France;

Prof. Waldemar J. Deluga Ostravská Univerzita, Ostrava, Czech Republic;

Prof. Christian Freigang – Freie Universität Berlin, Deutschland;

Prof. Philippe Kaenel – Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland;

Prof. Ryszard Knapiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Mathieu Lours – CY Cergy Paris University, Paris, France;

Prof. Andrzej Olszewski – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Polska;

Prof. Maria PoprzęckaUniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Simon Texier Université de Picardie Jules-Verne, Amiens, France;

Prof. Zorán VukoszávlyevBudapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

 

Sekretarze Redakcji


dr Tomasz Szybisty, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

mgr Agnieszka Iwaszek, (Uniwersytet Rzeszowski) – od 2023 roku

 

Redakcja językowa:

mgr Agnieszka Iwaszek - Uniwersytet Rzeszowski

mgr Elżbieta Kot - Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

mgr Ian Upchurch - Uniwersytet Rzeszowski

Tłumaczenie:

Dr hab. Agnieszka Gicala (Pedagogical University in Krakow)
Dr hab. Monika Mazurek (Pedagogical University in Krakow)

Redakcja strony internetowej:

mgr Agnieszka Iwaszek - Uniwersytet Rzeszowski

Opracowanie graficzne:

Piotr Bigaj, Krzysztof Marciniak, Aleksander Rusin, Piotr Wisłocki

Adres Redakcji:

"Sacrum et Decorum"

Uniwersytet Rzeszowski

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej

35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35

Polska

tel.: +48 17 872 20 98, +661 928 362

e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl