Profil

Publikujemy teksty z dziedziny nauk o sztuce oraz ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków odnoszące się do:

- chrześcijańskiej sztuki sakralnej XIX-XXI wieku

- twórczości inspirowanej przez religię chrześcijańską

- zagadnień metafizycznych w sztuce sakralnej 

- badań eksplorujących sztukę sakralną XIX-XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym

Słowa kluczowe określające nasze zainteresowania:

sztuka sakralna, sztuka religijna, religia, metafizyka, historia sztuki, XIX-XXI wiek, etyka i religia, religioznawstwo i teologia, architektura sakralna, malarstwo sakralne, rzeźba sakralna, rzemiosło artystyczne, ikona, witraż, chrześcijaństwo, Bóg, artysta, dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków, kościół, cerkiew, Sobór Watykański II, via pulchritudinis, Sacrum

Do współpracy zapraszamy:

- historyków sztuki,

- muzealników,

- etyków,

- konserwatorów zabytków,

- teoretyków sztuki,

- artystów zajmujących się sztuką sakralną