O czasopiśmie

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, redagowane przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Promujemy badania nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię chrześcijańską, odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowane w szerokim kontekście kulturowym.

Od pierwszego wydania w 2008 roku poprzez kolejne tomy redakcja “Sacrum et Decorum” stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

Czasopismo ma charakter ponadregionalny, pozwalający na konfrontację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich. „Sacrum et Decorum” nie posiada odpowiedników wśród czasopism naukowych ukazujących się w Polsce, a nieliczne periodyki zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.

W celu popularyzacji wyników prac badawczych prowadzimy politykę wydawniczą dążącą do upowszechnienia artykułów w skali światowej i ogólnopolskiej.

Wszystkich zainteresowanych badaniami nad sztuką sakralną XIX – XXI wieku i chcących podzielić się wynikami pracy naukowej zapraszamy do współpracy!

Aktualny numer

Nr 16 (2023)
Wyświetl wszystkie wydania