O czasopiśmie

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe z zakresu badań nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię lub odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym. Pismo redagowane jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.  Składa się z oryginalnych artykułów poprzedzonych tekstem wprowadzającym, zamieszczonych w sekcji "Studia". W dziale „Materiały” znajdują się również teksty recenzowane, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego. W periodyku publikowane są również sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe. Począwszy od XII tomu, na łamach czasopisma można przeczytać eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu „Miscellanea”. Czasopismo funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 roku. Pierwotną wersją periodyku jest wersja drukowana. Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Przyjmujemy teksty z dziedziny nauk o sztuce. 

Czasopismo publikuje artykuły na licencji Creative Commons – CC-BY NC ND 4.0.
Teksty można przesyłać zarówno za pośrednictwem platformy OJS, jak też poprzez skrzynkę pocztową: sacrumetdecorum@ur.edu.pl.
Wszystkie artykułu oraz metadane publikowane są w ramach otwartego dostępu w następujących bazach indeksacyjnych: CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, ICI MASTER LIST, MOST WIEDZY, PBN, REPOZYTORIUM UR. Ponadto autorzy zachowują prawo do zdeponowania swoich artykułów w wybranym przez się repozytorium. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za złożenie czy publikację artykułu.

Średni czas wstępnej oceny tekstu: 30 dni
Średni czas zrecenzowania artykułu: 30 dni
Średni czas oczekiwania na opublikowanie tekstu: 90 dni

ISSN: 1689-5010, eISSN: 2720-524X, DOI: 10.15584/setde
Punkty MEiN - 20

 

Aktualny numer

Nr 16 (2023)
Wyświetl wszystkie wydania