O czasopiśmie

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” (w skrócie "SeD") to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, redagowane przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ISSN: 1689-5010 (print), eISSN: 2720-524X (online),

DOI: 10.15584/setde

Punkty MEiN - 20

Licencja Creative Commons – CC-BY NC ND 4.0.

Publikujemy teksty z dziedziny nauk o sztuce odnoszące się do:

- chrześcijańskiej sztuki sakralnej XIX-XXI wieku,

- twórczości inspirowanej przez tę religię,

- zagadnień metafizycznych w sztuce,

- badań eksplorujących sztukę sakralną XIX-XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym.

Oryginale i nigdzie niepublikowane artykuły przyjmujemy zarówno za pośrednictwem platformy OJS, jak też poprzez skrzynkę pocztową: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

- Średni czas wstępnej oceny tekstu: 30 dni

- Średni czas zrecenzowania artykułu: 30 dni

- Średni czas oczekiwania na opublikowanie tekstu: 90 dni

Naszym Autorom i Czytelnikom gwarantujemy:

- bezpłatny i otwarty dostęp do wszystkich tekstów

- wysoki poziom praktyk wydawniczych 

- brak jakichkolwiek kosztów dla Autorów

- indeksowanie w: CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, ICI MASTER LIST, MOST WIEDZY, PBN, REPOZYTORIUM UR.

 

 

Aktualny numer

Nr 16 (2023)
Wyświetl wszystkie wydania